Občanské sdružení Artn se profiluje především v oblastech současného tance, soudobé  a vážné hudby (důraz na interpretaci méně známých děl českých i zahraničních autorů), dále pak příprava a realizace interdisciplinárních projektů oživujících prostory obvykle nevyužívané ke kulturním účelům. V tanečním žánru jde především o koordinaci celoroční činnosti skupiny 420PEOPLE a kompletní zajištění FESTIVALU TANEČNÍCH FILMŮ a workshopu TANEC A KAMERA.

 
Deutsch (DE-CH-AT)Čeština (Česká republika)